შესყიდვების მართვა

27 სექტემბრიდან

  • 13 hours
  • 850 ქართული ლარი

Service Description

გთავაზობთ შესყიდვების პროგრამას რომელიც შექმნილია საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, მსოფლიოსა და საქართველოში გამოცდილი მეთოდებით და ინსტრუმენტების გამოყენებით. ტრენინგის მონაწილეები მიიღებენ როგორც საბაზისო ცოდნას შესყიდვების უწყვეტი და ეფექტური მართვის პროცესის შესახებ, ასევე დაეუფლებიან შესყიდვების ეფექტურად მართვას.


Contact Details

t.akhsiashvili@gmail.com